Viscoflex Logo

Viscoflex Logo

Bir visco yatak markası olan ViscoFlex için hazırlananbu logo sunumunda markanın tüketiciye verdiği Dengeli Uyku vaadinin nasıl aktarıldığı anlatılmıştır.

Back to Top